Autori Popis

Architektonické riešenie vychádza zo snahy vytvoriť architektonické prepojenie historického jadra s architektúrou sídliska, súčasne – vyplývajúc z výnimočnej polohy objektu pri krížení rieky Bodvy – so snahou vytvoriť tomuto v súčasnosti veľmi rozháranému priestoru adekvátnu architektonickú dominantu.

Z toho dôvodu používa daná architektúra klasický architektonický slovník s použitím klasických konštrukcií a prírodných materiálov. V polyfunkčnom objekte sú sústredené rôzne prenajímateľné priestory ako maloobchodné jednotky a administratíva – včítane priestoru pre parkovanie a garážovanie. V časti Inkubátorového domu výrobné priestory a kancelárie pre začínajúcich podnikateľov, pričom prezentácia a predaj produktov je sústredený do prezentačnej haly na prízemí.