Autori Popis

Rekonštrukcia Kultúrneho centra v Moldave zahŕňa kompletnú obnovu existujúcich hlavných objektov (kultúrneho domu aj bývalého kina). Cieľom je vytvorenie multifunkčného centra pre občanov mesta, ale aj pre jeho návštevníkov, ktoré bude poskytovať rôzne možnosti organizovanej i neorganizovanej zábavy na vysokej kultúrnej úrovni.

Základnou myšlienkou stavebnej obnovy je návrat k tradičnému staviteľskému umeniu regiónu - samozrejme v intenciách požiadaviek dnešnej doby na maximálnu ekonomickosť prevádzky. Z toho dôvodu sú použité klasické materiály v symbióze s najnovšími technológiami.