Authors Description

Zariadenie interiéru Domu remesiel v Katovej Bašte v Košiciach.