Prof. Ing.arch. PETER PÁSZTOR, PhD. , autorizovaný architekt SKA (1948)

Štúdium architektúry ukončil na odbore architektúra a urbanizmus Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave r. 1973. Pracoval v ateliéroch Študijného, projektového a typizačného ústavu, Športprojekty a Stavoprojektu v Košiciach. V r. 1989 bol na 8-mesačnej stáži v ateliéri architekta Imre Makovcza v Budapešti, od r. 1990 je spolumajiteľom Architektonickej kancelárie Drahovský, Pásztor a spol., Košice.

Zároveň je od profesorom architektúry a vedúcim Katedry architektúry Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach a od r. 2010 aj mimoriadnym profesorom architektúry Politechniky Rzeszowskej (PL), Rzeszow, Wydzial Budownictwa i Inzynerii Srodowiska.

Ocenenia: Cena Dušana Jurkoviča (Drahovský, Simko: Hotel Bankov) – 1997, Stavba roka - za rekonštrukciu (Drahovský, Simko: Hotel Bankov) – 1997

Funkcie: predseda Slovenskej komory architektov 1997 – 1999, podpredseda Slovenskej komory architektov 1992 – 1997, 1999 – 2003, 2005 – doteraz, podpredseda Spolku architektov Slovenska – 1990 – 1993, doživotný člen Senátu mesta Gelnica – od r. 2002, člen Maďarskej akadémie umení, sekcie architektov (Budapest) – od r. 2005

Výstavy: Živá architektúra (Klub architektov, Košice, 1994), Laureáti Ceny Dušana Jurkoviča (Dom umenia, Bratislava, 1997), Architekt Peter Pásztor (VSG, Košice, 1998; SAS, Bratislava, 1999; SAS, Banská Bystrica, 1999; Moravská galerie, Brno, CZ, 1999; Waldorfská škola, Praha – Jinonice, CZ, 1999; R.k. kostol Ostrava – Pustkovec, CZ, 1999), 10 rokov Spoločnosti Károlya Kósa (TU, Budapest, H, 1999), Živá architektúra 2000 (MKKI, Bratislava, 2000; Klub architektov, Košice, 2000; MĚSZ, Budapest, H, 2000; Kós-ház, Miskolc, H, 2000), VII. Biennale architektúry (Benátky, I, 2000), XX. storočie (SNG, Bratislava, 2000), Architektonická kancelária Drahovský, Pásztor a spol., Košice (Triennale architektúry, Radnica, Krakow, PL, 2009), Peter Pásztor a jeho žiaci (VSG, Košice, 2008; Kós-ház, Miskolc, H, 2008; SAS, Bratislava, 2009; Politechnika Rzeszowska, Rzeszow, PL, 2009)

Publikačná činnosť: Pásztor, P.: Živá architektúra Imre Makovcza, Galéria K.F.A. a Meritum, s.r.o., Bratislava, 1999, Pásztor, P. (spolupráca Drahovský, M.): Čítanka organickej architektúry, FU TU Košice, 2003. Okrem toho pravidelne sa zúčastňuje odborných seminárov a konferencií doma i v zahraničí a prispieva do odborných periodík.

Filozofia tvorby:

Ináč ako ekologicky sa stavať nesmie;

každý počin architekta má smerovať k ozdraveniu svojho prostredia;

naša krajina má svoje vlastné tradície, ktoré sme povinní poznať a odovzdať ďalším generáciám;

architektúra nie je iba výtvarným počinom, ale predovšetkým službou človečenstvu;

náš talent je darom božím a preto sme Ho povinní svojimi dielami osláviť!