Autori Popis

Rad domov na vonkajšej strane Vrátnej ulice je postavený na bývalom rozhraní hradobného systému. Malý jednopodlažný, čiastočne podpivničený dom podlieha regulácii ochrany pamiatkovej rezervácie, teda objemove a výzorove má zachovávať všetky existujúce základné prvky. Dom mal náročný lokalitný program podnikateľskej aktivity na prízemí a obytnej funkcie v podkroví, respektíve v celom zázemí. Hlavným cieľom bolo zachovanie hmoty a priestorového pôsobenia. V exteriéri z ulice i v interiéri objemov jeho miestostí. Zachovanie pôvodných konštrukcií i detailov kde to len bolo možné, respektíve ich prinavrátenie, kde to bolo logické.

Spolu so zachovaním pôvodného objemu sme riešili vytvorenie nového priestoru v dvornej časti, ktorý obopína pôvodný dom a prepája ho vertikálne. A popri zachovaní hmoty domu sme dovolili vyznieť novým hrazdeným konštrukciám presklenej fasády do dvora, ktoré sa výrazne uplatnili aj v celom podkroví. Podkrovie dospelo k dvom úrovniam, zodpovedajúcim požiadavkám budúcich majiteľov.

Výrazný vikier v uličnej časti bol v dvornej časti v streche nahradený balkónom i oknami v strešnej rovine. Rekonštrukcia s dizajnovým detailom a interiérom prinavrátila svojmu miestu dom, ktorý rešpektuje pôvodné prostredie i predstavuje vlastný výrazný názor.