Ing. Arch. Martin Drahovský (*1951, Košice)

Vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave odbor architektúra (1975) u prof. Tibora Alexyho. Po skončení štúdia pôsobil v Športprojekte,- ateliér Košice, so zameraním na športové stavby a atypickú občiansku vybavenosť.

V rokoch 1979 – 1982 pracoval ako technický kooperant - odborník pre urbanizmus a architektúru v Alžírsku. V roku 1990 absolvoval polročnú súkromnú prax v Kanade.

Od júla 1990 má vlastný spoločný ateliér s Ing.arch. Petrom Pásztorom. V ateliéri od založenia ako partneri pôsobili architekti Pavel Šimko, Ladislav Friedmann, Rastislav Rozman a neskôr viacerí mladší kolegovia, ktorí si po získaní autorizácie už vytvorili samostatné architektonické kancelárie. Je považovaný za čelného predstaviteľa organickej architektúry. Presadzuje tvorbu v kontexte s prostredím, ktorá vychádza z miestnych tradícií a materiálov. Z ocenených prác sú to najmä Rekonštrukcia hotela Bankov (spoluautori P.Pásztor, P.Šimko) – cena Dušana Jurkoviča 1997 a stavba roka v kategórii rekonštrukcia 1997, Letecké múzeum Košice – nominácia na CE-ZA-AR 2006 v kategórii priemyselné a spoločenské stavby.

Od roku 1998 pôsobí ako pedagóg na katedre architektúry, fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Od roku 2003 je profesorom medzinárodnej Akadémie architektúry v Sofii.

Od decembra 2007do februára 2011 pracoval ako Hlavný architekt mesta Košice.

Angažuje sa v odborných a profesijných združeniach architektov na Slovensku a v zahraničí. Bol viceprezidentom Spolku architektov Slovenska a podpredsedom Slovenskej komory architektov. V rokoch 2005-2008 Viceprezident medzinárodnej únie architektov – UIA so sídlom v Paríži a členom viacerých komisií medzinárodnej únie architektov a Architektonickej rady Európy. Od decembra 2012 je členom výkonného výboru Architektonickej rady Európy – ACE so sídlom v Bruseli.