Autori Popis

Lokalita Miklušovej väznice a Katovej Bašty spolu s Hrnčiarskou ulicou tvoria v Košiciach jeden z najkomplexnejších celkov architektonickej expozície “In Situ“. Veľká záhrada areálu Katovej bašty oddelená od Hrnčiarskej ulice Kalvínskym kostolom a prízemným domom na Hrnčiarskej 9 poskytuje možnosť komorného využitia v prírodnom prostredí. Prepojenie oboch častí ponad Hrnčiarsku ulicu cez tzv. „Katov byt“ otvára možnosť využitia návštevníkmi “zokruhovaním prehliadky“. Sprístupnenie poschodia Miklušovej väznice aj Katovho bytu výťahom pre imobilných, ktorý je integrálnou súčasťou fragmentov bývalej dvornej zástavby zároveň vytvára možnosť lepšieho vizuálneho vnímania i funkčného využitia oboch častí. Atraktivita komorného priestoru nádvoria Katovej bašty a Rodošta pre prezentáciu historických hier, koncertov a prezentácie kultúry v historickom prostredí je zvýraznená aj sochou Františka Rákoczyho II. Oceľovodrevené schodište umožňujúce výhľad do areálu s pódiom, sedením i hlavnou kompozičnou pešou trasou organizuje priestor. Nádvorie Miklušovej väznice je venované expozícii fragmentov kamenných článkov (lapidárium), resp. iných atratívnych nálezov spojených s históriou tejto časti Košíc.