Autori Popis

Areál leteckého múzea je umiestnený v priestoroch košického letiska v časti, pôvodne slúžiacej ako hangáre bývalej leteckej akadémie a zahŕňa jestvujúce pôvodné plechové hangáre a novopostavený krytý priestor pre expozíciu lietadiel – darov hláv štátov “Prezidentskej galérie“.

Umiestnenie krytého priestoru je vo vnútri jedného z dvorov budov tvoriacich tvar písmena “E“. Filozofia tvarového a materiálového riešenia vychádza z podstaty lietania - zachytenia vzduchu a jeho využitia ako opory. Takmer štvorcový pôdorys s centrálnym pylónom je rozdelený na osem segmentov. Štyri rohové segmenty symbolizujú točiacu sa vrtuľu a štyri stredné segmenty sú nadýchnuté ako padák. Biela plachtová konštrukcia krytia celého priestoru je medzi sebou oddelená polykarbonátovými presvetľovacími pásmi na radiálnych nosníkoch a korunovaná vrchnou osemuholníkovou strieškou. Centrálny stĺp s točitým schodiskom dáva možnosť vystúpenia do troch rôznych úrovní a teda aj možnosť rôzneho pohľadu na exponáty a na priehľad na letisko a pristávaciu a vzletovú dráhu.

Konštrukčné riešenie je založené na prekrytí plôch plachtovými materiálmi v spojení s oceľovými priehradovými trubkovými konštrukciami, ktoré sú zachytené lanovými tiahlami. Podporný modul vychádza z princípu minimalizácie podpôr vo vnútri dispozície -

v centrálnom podpornom štvorstĺpe a v obvodových trojstĺpoch. Medzi obvodovými podporami a centrálnym stĺpovým systémom sú trojuholníkové priestorové priehradové nosníky s premenlivou geometriou s pozdĺžnym uchytením plachiet.. Obvod lemujú priestorové oceľové nosníky s bodovým uchytením plachiet.