Autori Popis

Stavba je polyfunkčná a je určená pre obchodnú prevádzku a pre kultúrne účely – multikino. Obchodná prevádzka naväzuje na jestvujúce obchodné centrum OPTIMA 1 v úrovni ±0,000. Zároveň je na tejto úrovni vstup do multikina, ktoré má 7 sál. Väčšie obchodné celky – nad 1000 m2 sú v úrovni -6,000 m a exteriérovým prepojením spájajú OPTIMU 2 s obchodom KIKA.