Autori Popis

Valaliky je dedina, ktorá vznikla zhlukom štyroch menších sídiel. Pre túto obec vznikol projekt spoločného domu smútku v tvare prevrátenej bárky, ktorá narazila na útes a svoju púť zakotvila v dedinke. Pôvodnú ideu s limitovaným použitím steny a vytvorením len akéhosi prístrešku vystriedala architektúra s plnou stenou, po vnútornej strane vyplnená siedmymi kamennými strážcami. Pôvodne navrhoval …len čosi ako skromnú pohrebnú kaplnku – priestor pod drevenou strechou pokrytou slamou (navrhovali sme bridlicu alebo slamu) uzavretý len tam, kde bude katafalk.“ Pod vplyvom podunajského vernakuláru zastrešil strechu rákosím, ktorý bol kedysi bežný aj v danom regióne. V pravej časti riešil malú sakristiu, priestor pre chladiarenský box a hrobára, ďalej toalety. Vstupná časť je riešená veľkými dverami v hornej časti presilenými. Jednoduché olištovanie vychádza z motívov peria (anjel strážny) podobný motív sa nachádza aj na bočných dverách. Táto stena (zlatý rez) je vlastne ten útes, ktorý drží celú strechu v podobe bárky. Architektovi sa podarilo spojiť vplyvy vernakulárnej architektúry s autentickými miestnymi prvkami a využitím miestnych materiálov.